HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024

29/11/2023

- Nhằm tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; - Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục (NDCSGD) trẻ em trong nhà trường . Toàn trường có 03 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm hoc 2023-2024. Ngày 25/11 các cô tham dự khai mạc hội thi.

Xem thêm